Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Haldy
Monografie
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
Článek
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Historické haldy
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika