Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Haselbach-Valeč
Článek
    Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001