Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Havlíček
Článek
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
    List of publications of Vladimír Havlíček
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    The presence in Morocco of the late Famenian genus Hadyrhyncha Havlíček, 1979 (rhynchonellid, brachiopod)
    The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.