Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Havlíčkova
Článek
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu