Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historia
Článek
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
Seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae, Historia Naturalis
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B Historia Naturalis
    Boletín de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural, Geología
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis