Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historická
Monografie
    Historická geografie, Supplementum I, Historická krajina a mapové bohatství Česka
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
Článek
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Historická vyobrazení sopečné činnosti
    Historická vyobrazení zemětřesení a tsunami
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historická zobrazení geofyzikálního charakteru
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
Seriál
    Časopis Národního muzea. Řada historická.
    Historická geografie
    Historická geografie. Miscellanea