Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historické
Monografie
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
    Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, dalo Okresní muzeum v Děčíně, 1995, 169 stran
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3
    Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1
    Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003
Článek
    Čtyři historické smaragdy
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Historické haldy
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické podzemí v Loděnicích - průzkumná štola či kryt?
    Historické podzemí v údolí Skalského potoka v Podbezdězí, jeskyně Petrovina, Spálený a Suchý mlýn
    Historické povodně a jejich dokumentace
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Historické zimní povodně na řece Jihlavě a jejich geomorfologická účinnost
    Hluboké svahové deformace v okolí historické lokality Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
    OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě
    Pietní místa v krajinné síti - komplementarita historické paměti a biodiverzity
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
Seriál
    Slovanské historické studie