Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historického
Monografie
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
Článek
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení.
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic