Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Historickém
Článek
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným