Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hlbinnej
Článek
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty