Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hliníku
Monografie
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
Článek
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydroxidy a sole hliníku v životním prostředí
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby