Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hloubka
Monografie
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Článek
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu