Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hlubinném
Monografie
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
Článek
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami