Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hlubinný
Článek
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu