Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hmot
Monografie
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot
Seriál
    Spektra nátěrových hmot