Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hořčíku
Monografie
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
Článek
    "Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech