Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hodrušsko-štiavnický
Článek
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)