Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Holocén
Článek
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Holocén : klidné, nebo neklidné období?
    Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů