Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Holocénného
Článek
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho