Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Holsteinian
Článek
    Holsteinian interglacial Stonava and Grygov in the Czech Republic
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)