Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hora
Monografie
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého.
    Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
    Late Cretaceous (Upper Cenomanian - Lower Turonian) transgressive deposits near Kutná Hora and Kolín (central Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin)
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic Islet
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-22-22 Lysá hora
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
    Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their isotopic composition and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary.
    Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
Článek
    Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system.
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, central Bohemia
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Bournonite from Krásná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif ? link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    Detection of pesticides and industrial fertilizers in groundwater in the Kutná Hora area
    The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    Die früheste Verwedung mineralogischer Symbolik in der bildenden Kunst der Stadt Kutná Hora (Kuttenberg)
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of clastic sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): implications for the source area nature
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
    High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites in the Kutná Hora complex, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    HP/UHP rocks in the Kutná Hora Complex and adjacent Monotonous Unit
    Huascarán - stále živá hora
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Inversion tectonics in the region of Kutná Hora Crystallin e s.s
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
    The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    K-poor meurigite from Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Kutná Hora a zlato
    The Kutná Hora Complex (Moldanubian zone, Bohemian Massif): A composite of crustal and mantle rocks subducted to HP/UHP conditions
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Locality No.10: Křížová hora quarry near Vlašim, a pre-Variscan tourmaline-bearing two-mica orthogneiss (Blaník type)
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains, Western Carpathians (Slovakia
    Mineral and textural evolution of a subvolcanic A-type granite: Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Ostrovní hora Říp. Když má Říp čepici, bude pršet
    Oxygen isotope climatic record in a carbonate flowstone layer from a Medieval undergriund mine in the Kutná Hora ore district
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology of the Čierná Hora Mts. granitoid rocks
    Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonic
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic)
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm - Rysova hora
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sedimentology of the Andělská Hora Beds in the Sudetes, Poland
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Stable Isotope Study of Recent Calcite Flowstone from Medieval Mine at Kutná Hora, Czech Republic
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Contraints
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their petrogenesis and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian - Moldanubian boundary
    Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their petrogenesis and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
    Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
Seriál
    Řeč : zpravodaj městské části Brno-Řečkovice a Mokrá hora