Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horizontálních
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Televizní kamera v horizontálních vrtech