Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horizontě
Článek
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma