Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horní
Monografie
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
    Kaolíny (Horní Bříza - Trnová)
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Horní Blatná 01-43, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Horní Blatná 01-43, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 01-43 Horní Blatná
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa ČR 1:25000, 25-234 Horní Bečva
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Článek
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Fluid evolution of the Hub Stock, Horní Slavkov-Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemistry of Fe-rich peridotites and associated pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: insights into subduction-related melt-rock reactions
    Geochemistry of Fe-rich peridotites and associated pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: insights into subduction-related melt-rock reactions
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Highly siderophile element geochemistry of peridotites and pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: Implications for HSE behaviour in subduction-related upper mantle
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum).
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologické zhodnocení ciezkovického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    The Krásno SN-n-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metamorphic evolution of the migmatitic gneiss unit near Horní Slavkov
    Middle Devonian Biogeography of Closing South Laurussia - North Gondwana Variscides: Examples from the Bohemian Massif (Czech Republic), with Emphasis on Horní Benesov
    Middle Devonian Brachiopods from Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit.
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Re-Os geochemistry of Fe-rich peridotites and pyroxenites from Horní Bory, Czech Republic
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů
    Rok horní a geologické legislativy
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining
    Současné horní právo v České republice
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Trausee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stříbro a Horní Slavkov
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Tin-bearing granites of the Horní Slavkov area
    Tin mineralization in the Horní Blatná granite body
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Wulfenit z Horní Krupky
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
Seriál
    Poodří. Časopis obyvatel Horní Odry