Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornického
Článek
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava