Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornický
Článek
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Světový hornický kongres
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    XIII. Světový hornický kongres
Seriál
    Hornický zpravodaj KPHMO