Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornicko-geologická
Monografie
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
Článek
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická