Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hornina
Článek
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Ignimbrit - hornina sopkou zrozená
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Led jako hornina
    Led jako hornina
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)