Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horninovom
Článek
    Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"