Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horského
Monografie
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
Článek
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR