Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hory
Monografie
    Boží Dar - peat bog (Krušné hory Mts)
    Boží Dar - peat bog (Krušné hory Mts): Poster
    Celková atmosférická depozice Ca v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice protonů v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    geologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
    hydrogeologická mapa 15-11 Zlaté Hory
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-33 Kašperské Hory
    Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Magmatic and Volcanic evolution of the Doupovské hory Volcanic Complex
    Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Kašperské Hory 22-33, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Kašperské Hory 22-33, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Kašperské Hory 22-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Kašperské Hory 22-33, 1 : 50 000
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-11 Zlaté Hory
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 2233 Kašperské Hory
    Metallogenetische Untersuchungsergebnisse aus dem Erzgebirge (Krušné hory)
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide
    Ore mineralizations of the Krušné hory Mts (Erzgebirge) Excursion guide
    Orlické hory - Geology of the Protected Lanscape Areas in the Czech Republic, Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Prales Polom. Sborník prací Železné hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
    Tertiary insects from the Krušné hory piedmont basins and volcanic areas of the České středohoří Mts. (Czech Republic)
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Článek
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krusne hory)
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    The association between granites and tin-tungsten mineralization in the Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Au-W mineralization of the Kašperské Hory Ore district, SW Bohemia, Czechoslovakia
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné Hory
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg - Teplice Caldera (Eastern Krušné hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemical evolution of volcanic rocks in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus paulignitu z Vinařické hory
    Chráněná krajinná oblast Lužické hory
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Continuous transition of phases in mica crystals from cenozoic tuffs of the Doupovské hory Mts., Bohemia
    Continuous transition of phases in micaa crystals from cenozoic tuffs of the Doupovské hory Mts., Bohemia
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Contribution to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts
    Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex (Czech Republic)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts
    Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.)
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Detailed morphotectonic map on example of the NE part of the Rychlebské hory (Mts) (Lower Silesian, Czech Republic)
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008
    Doupovské hory Mts. - New geological data
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) (Erratum)
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Effect of small potassium-rich dykes on regional gamma-spectrometry image of a potassium-poor volcanic complex: A case from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Czech Republic
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Evidence of active tectonic movements in Krušné hory Mts. /NW Bohemia/
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Fluid focusing, mass transfer and origin of fracture-controlled greisens in the Western Krušné hory pluton, central Europe
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes vs. fracturing in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy
    Fossil angiosperm wood and its host deposits from the periphery of a dominantly effusive ancient volcano (Doupovské hory Volcanic Complex, Oligocene-Lower Miocene, the Czech Republic): systematics, volcanology, geochronology and taphonomy
    Fracture analysis and fluid inclusion planes in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Genetic models for metallogenetic specialization of tin and tungsten deposits associated with the Krušné hory (Erzgebirge) granite batholith of Central Europe
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemical variations within the Upper Oligocene?Lower Miocene lava succession of Úhošt? Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic)
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Ground surface temperature as a function of slope orientation and slope angle: a case study from the Krušné hory Mountains
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    High pressure garnetiferous micaschists in the central part of the Krušné hory Mts. - an evidence for fast exhumation of the western margin of the Bohemian Massif
    High-Ti basaltic rock of the Western Krušné hory Mts: possible parent rock types for the Ti-bearing clays¨in the Sokolov basin?
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization
    Hory jsou plné india, ale na těžbu to není. Zatím
    Hory v kulturách domorodé Mezoameriky
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Interpretation of Data about Technogenic Activity at the Toe of Krušné hory Mts. Affecting Endogeneous and Exogeneous Processes in the Rock Environment
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    Jizerské hory
    Jizerské hory Mountains - geology and morphology
    Jubileum seismické stanice Kašperské Hory
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Kopýtko u Černé hory
    Krkonoše a Jizerské hory očima hydrogeologa a vodohospodáře
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Longitudinal variations in streamwater chemistry: Krušné hory Mts., NW Bohemia
    Longitudinal variations in streamwater chemistry of the Krušné hory Mts.
    Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic)
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Lužické hory
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    Magnetic anisotropy of an extremely fractionated granite: the Podlesí stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Magnetic parameters of forest top soils in Krušné hory region
    Magnetitové ložisko "Na Černé Rudě" a "V Jarošci" u Kutné Hory
    Magnetometric method as a tool of measuring pollution of forest soils by heavy metals - example of the Orlické hory Mts
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigraphic investigation of volcanic rock from the Úhošť hill (Doupovské hory Mts.)
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláje basin (Krušné hory - Erzgebirge, Czech Republic)
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Melt formation and intrusion mechanisms of Hercynian granites in the Erzgebirge/Krušné hory
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Metamorphic development of orthogneisses of the Krušné hory and Smrčiny Mts.
    Metasomatic rocks with greisenization associated with the ore-bearing zones in the Iron Mountains (Železné hory Mountains, eastern Bohemia, Czechoslovakia)
    Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mineral and textural evolution of a subvolcanic A-type granite: Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineral Mining on the Bohemian Side of the Krušné Hory Mountains/Erzgebirge up to the Time of Agricola
    Mineral zoning around the Krušné hory (Erzgebirge) granite pluton
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogie granitoidů Rudné hory.
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory MTS. Region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Moderní historie seismické observatoře Kašperské Hory
    Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
    Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
    Monitoring of recent tectonic micro-deformation in the Rychlebské hory Mts
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Multiphase growth and decay of the Doupovské hory volcanic complex (NW Bohemia)
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Neodymium and strontium isotopes of basalts from the Doupovské hory Mts. (Bohemia)
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
    Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Paleokrasové výzkumy ve Vápenném Podolu v Železných horách. The Paleokarst research in Vápenný Podol, Železné hory Mts
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pb dominant members of crandalite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts (Czech Republic)
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint
    Petrochemical and petrophysical changes caused by greisenization in the younger granites of the Krušné hory batholith (Czech Republic)
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abetramy and Mariánské Lázně
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
    Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district
    The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts.
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách : novodobé kultovní projevy
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory)
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
    The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition - a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic
    The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition ? a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Results of repeated measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings
    Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí síra z Kutné Hory
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Seismic Model and Geological Interpretation of the Basement Beneath the Doupovské Hory Volcanic Complex (NW Czech Republic)
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
    Seismická observatoř Kašperské Hory
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts (Czech Republic)
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Siliceous karst forms in the Lužické hory Mts., Northern Bohemia
    Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematic of early Paleozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex)
    Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex)
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovske hory Mountains (Czech Republic): genesis by water - rock interaction and deep - seated CO2
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Study of strongly differentiated muscovite granites (Šejby type) in the Novohradské hory Mts
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Subvolcanic features in a variscan granite from Bohemian Massif: Explosive breccia and unidirectional solidification textures in the Podlesí granite stock, Krušné Hory Mountains
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Světec, the earliest history of coal mining in Krušné hory Mts., Czech Republic
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské hory Mts
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
    Textural Relations and Mineral Compositions of Retrogressed Low-Grade, High-Pressure Metabasites and Phyllites around Krkonoše Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Theoretical dispersion curves for the seismic profile Kašperské Hory (Czechoslovakia) - Książ (Poland)
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Tin in the Precambrian of the Krušné hory mountains
    Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí granite system (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
    The use of ground Geophysical methods in investigation of stability of south-eastern slopes of the Krušné hory Mts. (North Bohemia brown coal district)
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    The Variscan Kasperske Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Variscan Structural Evolution of the Central Part of the Krušné Hory (Erzgebirge) Mts. in the Czech Republic
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Verification of the shallow seismic crustal structure of the western Krušné Hory crystalline unit, Czech Republic
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Zálesíite, a new Mineral of the Mixite Group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
    The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu (na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory)
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks
Seriál
    Krkonoše, Jizerské hory