Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hrabovec
Článek
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    The first deposit of zeolite in Czechoslovakia : the Nižný Hrabovec Clinoptiolite tuff (eastern Slovakia)
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec