Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hradec
Monografie
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-34 Jindřichův Hradec
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Jindřichův Hradec 23-34, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Jindřichův Hradec 23-34, 1 : 50 000
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2334 Jindřichův Hradec
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
Článek
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (south Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Hradec nad Hradcem
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec (23-34 Jindřichův Hradec)
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Study of the post-magmatic alteration of ilmenite in felsi tic vein subvolcanites from Lásenice in the Jindřichův Hradec region
    The Upper Devonian and Lower carboniferous in north-eastern Bohemia (based on boreholes in the Hradec Králové area)
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice