Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hranicu
Článek
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén