Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hronika
Článek
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)