Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hrušovských
Článek
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve