Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydraulické
Článek
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení