Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrologického
Článek
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo