Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrooxiring
Článek
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"