Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    II
Monografie
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    Biogeografické členění České republiky. II. díl
    Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk
    Chráněná území ČR, svazek II
    CIMP Faro´09 II Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions
    Climate Changes - the Karst Record II
    Climate changes - the Karst Record II, Guidebook and Abstracts
    Climate Changes the Karst Record II. Guidebook and Abstracts
    Enviroment and Mineral Processing. Part II. Mineral Processing. Proceedings of the International Conference. 2, Mineral Processing.
    Eurocarbon 2000, First World Conference on Carbon, 9.-13. July 2000, Vol. II
    Excursion-Guide for Members of the Conference Minerals, Metals and the Environment II, Prague, Czech Republic, 3-6 September 1996
    Geobiocenologie II
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
    Guidebook and abstracts Climate Changes the Karst Record II
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001
    II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu
    II Warsztaty Terenowe Zapis dzialalnosci clowieka w srodowisku przyrodniczym
    II Workshop Sobre caracterizacao e engenharia de reservatorios
    Ingenieurgeologie II., Massenbewegugen
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009
    International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, II
    Inženýrská seismologie I, II, III. díl 1, Inženýrská seismologie I, II, III.
    Isotope Workshop II
    Isotopes in Nature: fifth Working Meeting held in Leipzig, 25-29 September, 1989: proceedings, Part II
    Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Gustin.
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Krása, krajina, příroda II
    Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution II
    LASI II Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Minerals, metals and the environment II - Papers presented at the 'Minerals, metals and the environment II' conference, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Prague from 3 to 6 September, 1996
    Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II
    Natural Resources Research XXI, Vol. II. Conservation, Science and Society
    Niva z multidisciplinárního pohledu II
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Observation of the Continental Crust through Drilling II. Proceedings of the International Symposium held in Seeheim, October 3-6, 1985
    Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků"
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Proceedings of the 4th Nannoplankton Assoc. Conference II
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II: Mineral Processing. Part II, Mineral Processing
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
    Radon investigations in Czechoslovakia II
    Reports of the XIIIth Congress of Carpatho-Balkan geological association (KBGA), part II. Proceedings
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
    Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II
    Sekundárna sukcesia II
    SRBSKÁ KAMENICE II: posouzení situace po katastrofických pohybech u čp. 159 a 42
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
    Theophrastus' Contributions to Advanced Studies in Geology, Volume II
    The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago. Unis Cemetery North-West II
    Ve službách archeologie II
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
    Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace.
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
Článek
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II.
    Amat victoria curam. The device of Matthew II as it appears on medals.
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Barrande: a brief biography (II)
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy: Part II
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Bond forms of methane in porous system of coal II
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    II Cambriano Medio di Jince
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during Oceanic Anoxic Event II
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    The chemical composition of REE-Y-Th-U-rich accessory minerals in peraluminous granites of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II: Xenotime
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Compositional variation and substitutions in primary beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite) from euxenite pegmatite Kožichovice II, Třebíč Pluton, Czech Republic
    Copak nám to teče pod Tetínem II aneb proč kopat v Tetínských proplástkách
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II: An example from the ultramafic body and host granulitic rocks at Bory in the Moldanubian Zone of Western Moravia, Czech Republic
    Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II:
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Excursion II, day 1, stop 5: Medalův Mlýn
    Excursion II, day 1, stop 6: Hejdův dvůr near Rejkovice
    Excursion II, day 1, stop 7: Quarry ?Jezírko? at Dobříš
    Excursion II, day 2, stop 5: Točník
    Excursion II, day 2, stop 6: Medový Újezd
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Fossil Vertebrates and peleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: pliocene of Črnotiče II site and Račiška Pečina
    Generalized Riccati equations for 1-D magnetotelluric impedances over anisotropic conductors Part II: Non-uniform source field model
    Geoeffectiveness of XRA events associated with RSP II and/or RSP IV estimated using the artificial neural network
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
    Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník)
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with Marifuga sp
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II. - Chemical composition of detrital minerals
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    Jaskyňa Medvedia II.
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. II.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    Klima minulosti a budoucnosti. Část II. Zdroje paleoklimatické informace
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikromounty II
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part II.: Intercalation with Al(OH)3 - fragment polymers
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Nedvědice II
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Nové drahé kameny II
    Nové minerály II
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Numerical Solution of Perfect Plastic Problems with Contact: Part II - Theory and Numerical Methods
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Okno MS-DOS 6.0 v MS Windows 3.1 EEV dokořán. Část II
    Ostreen (Bivalvia) aus der sächsischen Oberkreide. II
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé lakes
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Polytypism of pyrophyllite and talc. Part II, classification and X-Ray identification of MDO polytypes
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Preparation of Alpha - Fe2O3 (Hematite) by oxydation precipitation of aqueous solutions of Iron (II) sulphate
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II., K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Ladek Zdrój, Sudetes Mts.
    Red Deer river - řeka dinosaurů II.
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    Reliéf Československa. II
    Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Seismic moment tensor resolution by waveform inversion of a few local noisy record - II. Application to the Phlegraean Fields (southern Italy) volcanic tremors
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Some new and better recognized Devonian gastropods from the Prague Basin (Bohemia): part II
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Supergene alteration of Sulfides, II. A laboratory electrochemical study
    Taje hornické krajiny II
    Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The O. convexum species group.
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    The Teplá Upland (ZTT north) metamorphism. II
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
    THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. II. THE TERNARY PHASES
    Type specimens of fossils in the Regional museum of Dr. B. Horák in Rokycany and in the West-Bohemian museum in Plzeň. Part II, Graptolithina
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Vědy o Zemi II : vzmach a absurdní "dobro" studené války
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
Seriál
    Comptes rendus de l'Académie des sciences Paris. Série II, Sciences de la Terre et des Planetes
    Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II