Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ISBN
Monografie
    Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. NIVA-Report SNO6580-2013, ICP Waters Report 114/2013, 1-66. ISBN 978-82-577-6315-2
    Check of Homogeneous Distribution in Solid Sample after Grinding and Milling by X-ray Spectrometry. ISBN 80-8073-167-5
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
Článek
    West, R.: Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. London 2000. 320 pp. CD ROM. ISBN 0-5212-9397-2
Seriál
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykiane Brunensis, Geology, ISBN 80-210-3566-8