Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ISRM
Monografie
    Congress of the International Society for Rock Mechanics (ISRM 2007) /11./ Proceedings. The Second Half Century of Rock Mechanics
    Eurock 2002. ISRM International Symposium on Rock Engineering for Moutainous Regions
    EUROCK 2014 - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses. Proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium
    Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001 /Beijing/ China
    Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001/Beijing/China
    ISRM 2003 - Technology Roadmap for Rock Mechanics. 10th Congress of the ISRM. 2
    ISRM Regional Symposium - Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. Proceedings
Článek
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006