Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    IX
Monografie
    In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica
    Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009)
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
    IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
    IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska"
    Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX
    Programa y Resumen de contribuciónes del IX Congreso Geologico de América central
    Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Článek
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Nové minerály. IX
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"