Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ichnologický
Monografie
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
Článek
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna