Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Identifikaci
Článek
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití lokální elektronové mikroanalýzy k identifikaci pigmentů a kovů
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve