Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Imisí
Monografie
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
    Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd
    Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd"
Článek
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd