Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Inženýrských
Článek
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    AutoCAD Map 2000 nabízí GIS pro správu inženýrských celků
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
    LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí
    LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí