Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    INŽENÝRSTVÍ
Monografie
    11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
    52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005
    Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./
    Moderní matematické metody v inženýrství
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
    Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Článek
    Adheze cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené pro tkáňové inženýrství
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Programy pro dopravní inženýrství
    Specializovaná řešení pro pozemní stavitelství a dopravní inženýrství od autodesku
    Vrtně výplachové inženýrství při vyhledávání ložisek živic