Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Inženierskogeologické
Článek
    Inženierskogeologické podmienky výstavby jadrovoenergetického zariadenia južné Slovensko - Mužla
    Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti