Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Indicií
Monografie
    Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
Článek
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria